Erhverv

Brugervenlige It-løsninger, der giver udbytte i hverdagen

Ingen firmaer eller virksomheder fungerer i dag uden IT. Og det er godt – for IT er et stærkt værktøj, der kan sikre øget effektivitet, rationelle arbejdsgange, besparelser og øget kvalitet. Men firmaer og virksomheder er forskellige, og ikke alle har brug for den store ”forkromede” løsning med mange specielle funktionaliteter.

 

Netgraf løser opgaver for:

  • Håndværksfirmaer
  • Servicefirmaer
  • Mindre og mellemstore virksomheder

 

Fokus på specifikke behov

Hos Netgraf har vi specialiseret os i at skabe velfungerende og præcist sammensatte IT-løsninger, der dækker vores kunders specifikke behov her & nu – og med indbyggede udvidelsesmuligheder. For det enkelt firma og den enkelte virksomhed er der både god fornuft og god økonomi i dette. For hvorfor betale for IT-funktionaliteter og kapacitet, der ligger langt ud over de faktiske behov? Eller for et IT-set-up, som ikke dækker behovene fuldt ud?

 

En lokal ”partner” – lige henne om hjørnet

En tilpasset IT-løsning fra Netgraf til dig tager sit udgangspunkt i en screening. Her afdækker vi, i en konstruktiv dialog med dig, behovene og registrerer dine ønsker – og ud fra dette skaber vi den løsning, som du har brug for i hverdagen.
Sammen med løsningen får du sikkerhed og tryghed. For vi er din partner fra det nære område, og kan være hurtig fremme, hvis du får behov for vores serviceindsats. Specielt med vores fjernsupport kan vi servicere lynhurtigt, når behovet er der.

 

Du bestemmer niveauet

Vi betjener firmaer og mindre/mellemstore virksomheder med vores kundetilpassede løsninger. Graden af samarbejde og partnerskab bestemmes af dig.  Har du et mindre firma med få ansatte og ingen med IT-viden eller IT-interesse, så løser vi opgaven helt fra bunden og står for den efterfølgende servicering.  Har du en virksomhed med delvis egen IT-afdeling, så går vi gerne ind og fungerer som inspirator og sparringspartner – med levering af de delløsninger, som virksomheden efterspørger. Også vores rolle som partner på serviceområdet kan gradueres. Vi er åbne for alle grader af samarbejde – og klar til at indgå en individuel aftale, som passer til dig.

 

Viften af ydelser og løsninger

Her kan du se de forskellige produkter som vi tilbyder. Et eller flere af elementerne kan integreres i forhold til en allerede eksisterende IT-struktur – eller leveres samlet, som en sammenhængende totalløsning.